Monument

Veel Boskopers vinden het Kerkje waardevol en typeren het als karakteristiek, pittoresk, charmant, intiem en schattig. Ook de criteria van deskundigenbevestigen de cultuurhistorische waarde van het gebouw. In het door de Historische Vereniging Boskoop in 2001 uitgegeven rapport "Beeld van Boskoop" over monumentwaardige gebouwen van voor 1945 komt dit tot uiting. Deze waardering is onderstreept door de Stichting Dorp, Stad en Land. In de nota monumentenbeleid Gemeente Boskoop 2009 . Het Kerkje staat daarin bovenaan de lijst van panden die voor een gemeentelijke monumentenstatus in aanmerking komen. In december 2010 heeft het Kerkje als eerste gebouw in Boskoop deze status verkregen