Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren

STICHTINGZAKEN

Klik Hier

Groot succes: 12 februari 2016

speelden Ina Neger en Tilly Tollenaar

Quatre-mains

In het Kerkje en ook zondag 23 april 2017. traden beide op. Aangevuld met Saxofoniste Maaike Gersma De moeiete waard !!

Recente lezingen en concerten

KLIK HIER

Privacyverklaring

De Stichting Vrienden van het kerkje verwerkt persoons gegevens o om datmee communicatie mogelijk te maken. De Stichting Vrienden van het Kerkje gaat zorgvuldig om met de 0ntvangen persoons gegevens.De gegevens worden niet gedeeld met andere organisates of ter beschikking gesteld aan bedrijven.Binnen de Stichting Vrienden van het kerkje worden persoons gegevens enkel gedeeld met de a administratieve ondersteuning of leden van het bestuur die deze nodig hebben om op de een of andere wijze te kuneen te kunnen communicrtrn met Vrienden. De gegevens worden bewaard zolang dit nuttig of nodig is.. Een betrokkene heeft het recht om inzage te krijgen in in de vast gelegde gegevens deze te laten corrigeren of te laten verwijderen.De Stichting Vrienden van het Kerkje maakt geen gebruik van gegevenswelke via cookies worden geregiegistreerd bij in gebruik zijndesociale media De verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze omgaan met persoons gevens lligt bij het bestuur

T


Het meisje en de Geleerde


door Gerdien Verschoor

Boek bespreking

Tekst invoeren

invoeren

Tekst invoeren

Tekst invoeren